CONTROL DE PLAGUES

Solucions ràpides, segures i efectives en l'eliminació de plagues (rates, paneroles, tèrmits, coloms, corc...)

 Control de plagues
control de plagues contacte eliminacio plaguess control de plagues control de plagas control de plagues
Home | EMPRESA | serveis | blog | Ibertest | Videoteca | Carnet DDD | Contacte
 Control de plagues

En Ibertrac apostem per tractaments no toxics com per exemple els productes Bioraccionals.

Voste esta aquí: Página d'iniciServeis → Fumigació

 
control de plagues
 

 
control de plagues
 

QUÈ ÉS LA FUMIGACIÓ? PERQUÈ NO FUMIGAR?

Si ens basem estrictament en el concepte tècnic, la fumigació consisteix en la desinfestació d'un determinat vegetal, element, mobiliari o immoble mitjançant l'ús de gas tòxic o molt tòxic. Col.loquialment la fumigació és coneguda com l'aplicació (ja sigui en escletxes i racons o per via aèria- prohibit en industria alimentaria-) de productes insecticides per a controlar la plaga. Ara bé, aquest tipus d'aplicació acostuma a comportar certs riscos, pels quals s'han de prendre certes mesures de precaució, ja sigui abans, durant i després dels tractaments. A més, el que és convenient és evitar tenir una plaga ja que no podem permetre que per exemple les paneroles passegin per la nostre cuina com si res.

És per aquest motiu que la millor sol.lució és reduir les "fumigacions" a les mínimes necessàries i implementar altres vies alternatives d'eradicació. Així doncs emprar sistemes de detecció i inspecció ( fent ús de trampes que detecten l'inici d'una plaga abans que s'expandeixi), com la utilització de productes biorracionals que no comportin riscos per a persones ni animals domèstics. seria una alternativa a la fumigació.

 

Fumigació


Esquema d'un tractament biorracional (contra paneroles mitjançant gel insecticida)

 

 

Fumigació