CONTROL DE PLAGUES

Solucions ràpides, segures i efectives en l'eliminació de plagues (rates, paneroles, tèrmits, coloms, corc...)

 Control de plagues
control de plagues contacte eliminacio plaguess control de plagues control de plagas control de plagues
Home | EMPRESA | serveis | blog | Ibertest | Videoteca | Carnet DDD | Contacte
 Control de plagues

Xinxes. Eliminar i prevenir els xinxes

Vostè està aquí: Página d'iniciServeis →Xinxes

 

» Galería de Xinxes


 
control de plagues
 

 

ELS XINXES , UN NOU REPTE A COMBATRE

Els Xinxes dels llits és una plaga emergent .
La globalització , les lleis de restriccions de biocides i el canvi climàtic , poden ser factors determinants per a l'extensió d'aquesta plaga .

Com són les picades de les Xinxes ?

Els xinxes amb les seves trompes penetren a la pell per succionar la sang i així poder alimentar-se. Inicialment la picada no és dolorosa i pot passar desapercebuda en hores o dies . Aquestes poden extreure sang humana cada 10 minuts en cada àpat . En braços i cames poden distingir-se les picades en una sèrie de picades en línia ( probablement fetes per un sol insecte ) .
Les picades causen àrees d'inflor o embalums vermells similars a picades de mosquit però sense el punt vermell al mig. La picada pot infectar si es grata. Algunes persones poden desenvolupar reaccions al · lèrgiques , grans faves , inflamació de pell com butllofes , inflor a la pell amb pus , erupcions cutànies ... Les marques vermelles comunament apareixen un o dos dies després de la picada . Algunes picades de les xinxes de llit no deixen cap marca ni reacció . Es creu que no és transmissora de malalties infeccioses .

Com saber si es tenen Xinxes ?

Detectar-les pot ser difícil , són nocturnes i bastant petites . Aquestes però deixen petites evidències d'infestació . La gent de vegades oprimeix les xinxes del llit mentre dorm , deixant petites taques de sang sobre els llençols . Les xinxes també deixen taques d'excrements secs de color cafè fosc o negre . De vegades desprenen una olor dolça però fètida.
Es poden trobar en llençols del llit , matalassos , parets , roba i equipatges . Les xinxes de llit poden ser fàcilment transportats a llocs no infestats.

Qui són les Xinxes ?

Cimex lectularius L.
Gènere d'insectes hemimetàbols de l'ordre dels heteròpters . Són paràsits temporals de molts animals de sang calenta , hematòfags i nocturns . La xinxa comuna ( Cimex lectularius ) fa de 4 a 6 mm , paràsit d'aus i mamífers ( també l'home) . Té forma plana i oval , color marró i es converteix en vermell fosc quan està plena de sang ; les ales posteriors atrofiades . Nocturn , durant el dia viu a les esquerdes de les parets i els mobles . Alguns estudis documenten brots d'aquesta infestació associats al turisme .

Com es poden prevenir les xinxes ?

Ibertrac posa a la seva disposició el Protocol de Gestió Preventiva contra les Xinxes ( ProGePeC )
La lluita química, és una eina a emprar , però no l'única . Revisar tots els factors que conjuguen el dia a dia de cada establiment és molt important.

Ibertrac ofereix protocols per tal de controlar la plaga en el seu conjunt i prevenir noves infestacions .


La lluita preventiva permet reduir costos econòmics i d'imatge :

Diagnòstic per tècnics especialitzats.
Identificació de "punts calents" i rastres incipients.
Avaluació de les condicions ambientals , situacionals i estructurals .
Avaluació d'hàbits per a possibles millores .
Formació específica per a cada establiment i el seu personal .
Elaboració de documentació específica
Aplicacions químiques curatives
Aplicacions físiques curatives , Crionització ( fred ) i Vaporització - Aspiració (calor - extracció ).
Tractaments Sense Termini de Seguretat.
Kits específics de detecció.
Fundes de matalassos i coixins anti - xinxes.
Bosses hidrosolubles.
Elaboració de gestió documental de seguiment.
Revisió i seguiment del Protocol de Gestió Preventiva Contra les Xinxes

 

xinxes