CONTROL DE PLAGUES

Solucions ràpides, segures i efectives en l'eliminació de plagues (rates, paneroles, tèrmits, coloms, corc...)

 Control de plagues
control de plagues contacte eliminacio plaguess control de plagues control de plagas control de plagues
Home | EMPRESA | serveis | blog | Ibertest | Videoteca | Carnet DDD | Contacte
 Control de plagues

Corc. Tractament del corc.

Vostè està aquí: Página d'iniciServeis→ Corcs→ Característiques

 
control de plagas
 

 
control de plagues
 

CARACTERÍSTIQUES DEL CORC DE LA FUSTA

Actualment es coneix com corc de la fusta a tots aquells insectes que fan forats a la fusta.

ot i que trobem i existeixen diversos grups d'insectes que s'alimenten de la fusta, els coleòpters que causen la majoria de danys en el medi domèstic són tres: Anòbids, Líctids i Cerambícids.

L'escarbat del rellotge de la mort (Xestobium rufovillosum)

Anòbids

Són els més habituals i es troben a les llars. Aquests són el corc comú o dels mobles (Anobium punctatum) i l'escarabat del rellotge de la mort (Xestobium rufovillosum).

Els adults tenen una longitud de 3-5 mm i són de color fosc. El seu aspecte és el d'un escarabat petit i volador.
Emergeixen de la fusta des de l'inici de la primavera fins a finals de la tardor. Durant l'estiu, i si les temperatures són molt altes, poden parar les emergències (sortida de l'adult de la fusta), que es tornarà a produir quant les condicions climatològiques siguin més favorables.

Poden viure de 3 a 4 setmanes i s'aparellen a l'exterior de la fusta. Són molt bons voladors, fet que poden provocar greus infestacions a la fusta lluny del seu lloc d'emergència

Les femelles fecundades ponen els ous (uns 80) en escletxes o forats que han deixat generacions anteriors, però mai a la superfície llisa de la fusta. Passades 4 o 5 setmanes els ous eclosionen i surten petites larves (cucs) que, a base de rossegar, s'introdueixen dins de la fusta formant galeries que es van fent grans a mida que la larva va creixent.

Dins de la fusta els insectes passes de 2 a 3 anys. El des envolupament es veu afavorit per humitats de l'aire i temperatures moderades (20-24º C).

Al finalitzar el desenvolupament com a larva, el cuc (que pot arribar a mesurar 6mm de longitud) fa una pupa (capoll) del qual surt l'adult, i que emergeix fora de la fusta deixant de rastre el clàssic forat, o segons el seu emplaçament del forat, un petit muntell de serradures..

Vegi els símptomes característics del corc de la fusta petit (anòbids).

X. rufovillosum, l'escarabat del rellotge de la mort pot aparellar-se i realitzar la posta d'ous dins de les galeries. La femella pon els ous (uns 50) en escletxes o forats deixats per generacions anteriors i el cicle pot trigar de 5 a 10 anys en completar-se

Líctids

Líctidos

Pel que fa a la Península Ibèrica trobem dues espècies que causen danys. Per un costat està l'espècie autòctona Lyctus Linearis, i per l'altre la tropical anomenada Lyctus Brunneus.

Els adults tenen una forma allargada, on es pot veure clarament la separació que hi ha entre el cap, tòrax i abdomen, amb una longitud d'entre 3 i 5mm. Aquests són de color fosc.

Les femelles ponen els ous en grups de 2, 3 o 4 i fins un total de 30-50 ous. Les larves surten passades dos o tres setmanes i perforen les galeries en el sentit de la fibra de la fusta, on s'acumulen unes serradures de la textura semblant a la dels pols de talc.

Al finalitzar el desenvolupament les larves pupen en les capes més superficials de la fusta, i passades tres setmanes emergeixen els adults, que són bons voladors, fent uns forats de 1-2 mm de diàmetre.

Tot aquest procés pot realitzar-se en un any, tot i que pot ser inferior en el cas de que les condicions siguin favorables, fet que accelera la degradació de la fusta ja que la renovació generacional és molt ràpida.

Cerambícids

Cerambícids

Són coneguts com escarabats d'antenes llargues, i el que causa més desperfectes s'anomena Hylotrupes Bajulus o corc de mida gran.

És molt poc corrent veure a l'adult ja que la seva vida és molt curta (15 dies els mascles i 8 les femelles). És un escarabat volador d'uns 20mm de longitud amb unes antenes molt llargues.

Les femelles fan la posta en les escletxes de la fusta en grups de 2 a 8 ous, i cadascuna de les femelles pon de 140 a 200 ous, que eclosionen passades dues setmanes.

Les larves penetren dins de la fusta, de la que s'alimenten seguint normalment les fibres de la fusta. La duració del període larvari va de 3 a 4 anys, en funció de les condicions ambientals i el tipus de fusta, tot i que pot ser molt més llarg, fins a 12 anys

La pupa es forma prop de la superfície, i d'aquesta surt l'adult deixant com senyal uns forats ovalats de 7 a 10 mm de diàmetre.

Vegi els síntomes característics de corc gran (cerambícids).


Corcs