CONTROL DE PLAGUES

Solucions ràpides, segures i efectives en l'eliminació de plagues (rates, paneroles, tèrmits, coloms, corc...)

 Control de plagues
control de plagues contacte eliminacio plaguess control de plagues control de plagas control de plagues
Home | EMPRESA | serveis | blog | Ibertest | Videoteca | Carnet DDD | Contacte
 Control de plagues

Paneroles. Eliminar plagues de paneroles

Vostè està aquí: Página d'iniciServeis →Paneroles→ Dubtes Freqüents

 
control de plagues
 

 
control de plagues
 

Dubtes Freqüents Paneroles

Faci'ns una consulta

Què és una plaga?

Al nostre voltant sempre han viscut una gran diversitat d'éssers vius: formigues, aranyes, mosques, mosquits, escarabats, rates, tèrmits, i altres petits animals.

Molts d'aquests éssers vius són inofensius i la seva presencia no ens produeix cap problema, però quan aquests troben les condicions òptimes pel que fa a temperatura i humitat, i els aliments suficients, es poden multiplicar ràpidament fins a convertir-se en una plaga.

Como podem prevenir una plaga?

La primera mesura consisteix en obstruir-los el pas i disminuir els factors que els estimulen a viure i reproduir-se en el lloc.

Com evitar l'entrada d'organismes?

- Tapant les esquerdes i els forats de les parets i els sostres, protegint les juntes de les portes i finestres, i vigilant que tanquin correctament.
- Protegint les finestres amb tela de mosquitera.
-Cobrint els forats de ventilació amb tela de mosquitera.

Es poden disminuir els factors que afavoreixen l'aparició de la plaga?

Sí, si es manté tan net com sigui possible el local o l'habitatge, especialment on es manipulin o emmagatzemin aliments.

- Evitant humitats, goteres, condensacions, bassals d'aigua i acumulacions d'aigua sense protecció.
- Vigilant els sostres falsos i altres racons sense llum, incidint en els llocs on hagi una font de calor.
- Mantenint les escombraries tapades, tenint cura de buidar-les de manera freqüent i mantenint en bones condicions higièniques als animals domèstics.

Com actuar si ens afecta una plaga?

El primer que cal saber és quin tipus d'organisme forma la plaga, com es distribueix, les característiques del local o zona afectada, i l'ús que se'n fa d'aquest local o zona.

El més adequat és emprar, sempre que sigui possible, sistemes de lluita mecànica (trampes, esquers, rateres); sistemes de lluita física com el fred, l'electricitat i els ultrasons; la lluita biològica o productes que impedeixin el creixement i la reproducció dels insectes, així com reduir l'ús de plaguicides químics.

Que són els plaguicides químics?

Els plaguicides químics són compostos destinats a eliminar organismes vius, i això fa que puguin comportar una certa toxicitat per les persones.

Si vostè utilitza aquests productes ha de tenir en compte que només pot utilitzar plaguicides autoritzats per l'ús domèstic.

Ibertrac només empra plaguicides registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.

Paneroles